Dalarna

Lina Bergman Specialistläkare, medicine doktor
Kvinnokliniken, Falu lasarett
Lasarettsvägen 10
79131 Falun
E-mail: dalarna@impactstudien.se


Göteborg

Ylva Carlsson Överläkare, medicine doktor, Verksamhetsöverläkare Ultraljudsenheten
Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Östra
Diagnosvägen 15
416 85 Göteborg
E-mail: goteborg@impactstudien.se


Skåne

Stefan Hansson Överläkare, professor
Kvinnokliniken, Malmö, Lund
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
Email: skane@impactstudien.se


Stockholm

Peter Lindgren Överläkare, docent
Patientflödeschef Centrum för Fostermedicin
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Solna
E-mail: stockholm@impactstudien.se

Anna Sandström Specialistläkare, medicine doktor
Avdelningen för Klinisk Epidemiologi, T2, Institutionen för Medicin
Karolinska Sjukhuset, Solna
17176 Stockholm
E-mail: stockholm@impactstudien.se


Uppsala

Anna Karin Wikström Överläkare, professor
Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
E-mail: uppsala@impactstudien.se


Örebro

Karin Hildén Specialistläkare, doktorand
Email: orebro@impactstudien.se


Norra Älvsborgs sjukhus

Carina Beijlum Överläkare


Södra Älvsborgs sjukhus

Natalia Ödman Överläkare