Tack alla ni som hjälpt oss med Impact studien! Det är ca 13 000 kvinnor som deltog i studien i hela Sverige. 

Vi avslutade inkluderingen 31/12-2022. Nu arbetar vi forskare vidare med att skapa modellen som vi hoppas skall kunna förutse vilka gravida kvinnor som har en hög risk eller en låg risk för att utveckla havandeskapsförgiftning under sin graviditet.

Vi hoppas kunna leverera resultat 2024. Resultatet kommer publiceras i medicinska skrifter samt på denna sida för dig som vill följa oss. 

Än en gång varmt tack!

___________________

De tre vanligaste allvarliga komplikationerna i sen graviditet är preeklampsi (havandeskapsförgiftning), tillväxthämning och för tidig födsel. Dessa tre komplikationer kan leda till sjuklighet och i sällsynta fall även till död hos det nyfödda barnet. Preeklampsi är en av de vanligaste orsakerna till att den blivande mamman blir akut sjuk, i vissa fall mycket allvarligt. Det är mycket svårt att i tidig graviditet veta vilken kvinna som kommer att utveckla dessa komplikationer varför man regelbundet mäter blodtrycket och kontrollerar urinen för äggvita i mödravården.

Syftet med den här studien är att utveckla effektiva screening-test som skall kunna användas i tidig graviditet, i syfte att se om man har hög eller låg risk för dessa komplikationer. Därigenom skulle varje enskild kvinna kunna få en skräddarsydd övervakning och uppföljning på mödravården under graviditeten samt påbörja förebyggande behandling i de fall med hög risk.

Studien kommer att rekrytera gravida kvinnor i samband med ultraljudsundersökning i början av graviditeten (KUB eller första trimester ultraljud). Vid detta tillfälle kommer kvinnan lämna information om  vissa kända riskfaktorer, lämna ett blodprov och genomgå en blodtrycksundersökning. Vid vissa enheter kommer man även att mäta blodflödet i livmoderns blodkärl med ultraljud. All information kommer att registreras i en databas.

Vissa av de deltagande klinikerna kommer även spara blodprover i en biobank. Detta möjliggör senare analyser av andra markörer som skulle kunna förbättra screeningmetoden ytterligare.

Projektledare för studien är Anna Karin Wikström, professor och överläkare vid Kvinnokliniken, Uppsala Akademiska sjukhus.

I styrgruppen för studien ingår:

  • Anna Karin Wikström (Uppsala läns landsting)
  • Anders Larsson (Uppsala läns landsting)
  • Ylva Carlsson (Västra Götalands Region)
  • Lina Bergman (Landstinget Dalarna)
  • Anna Sandström (Stockholms läns landsting)
  • Peter Lindgren (Stockholms läns landsting)
  • Peter Conner (Stockholms läns landsting)
  • Marius Kublickas (Stockholms läns landsting)
  • Stefan Hansson (Region Skåne)