Är du intresserad av att din klinik ska medverka i studien eller är du intresserad av att ta del av och analysera prover tagna inom ramen för studien? Kontakta då huvudansvarig forskare.