Kontaktuppgifter

Ansvariga Uppsala

Anna Karin Wikström Överläkare, professor
Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
E-mail: anna-karin.wikstrom@kbh.uu.se

Anders Larsson, Överläkare, professor
Klinisk kemi, Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
E-mail: anders.larsson@akademiska.se


Lokalt ansvariga Göteborg

Ylva Carlsson Överläkare, medicine doktor, Verksamhetsöverläkare Ultraljudsenheten
Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Östra
Diagnosvägen 15
416 85 Göteborg
E-mail: ylva.carlsson@vgregion.se


Lokalt ansvarig Dalarna

Lina Bergman Specialistläkare, medicine doktor
Kvinnokliniken, Falu lasarett
Lasarettsvägen 10
79131 Falun
E-mail: lina.bergman@kbh.uu.se


Lokalt ansvarig Norra Älvsborgs sjukhus

Carina Beijlum Överläkare


Lokalt ansvarig Södra Älvsborgs sjukhus

Natalia Ödman Överläkare


Lokalt ansvarig Skånes universitetssjukhus

Stefan Hansson Överläkare, professor
Kvinnokliniken, Malmö, Lund
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
E-mail: stefan.hansson@med.lu.se


Lokalt ansvariga Stockholm

Peter Conner Överläkare, docent
Centrum för Fostermedicin
Patientflöde komplicerad graviditet och förlossning
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
E-mail: peter.conner@karolinska.se

Anna Sandström Specialistläkare, medicine doktor
Avdelningen för Klinisk Epidemiologi, T2, Institutionen för Medicin
Karolinska Sjukhuset, Solna
17176 Stockholm
E-mail: anna.sandstrom@ki.se

Peter Lindgren Överläkare, docent
Patientflödeschef Centrum för Fostermedicin
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Solna
E-mail: peter.lindgren@sll.se

Marius Kublickas Överläkare, docent
Centrum för Fostermedicin, K79 Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Huddinge
E-mail: marius.kublickas@ki.se


Lokalt ansvarig Örebro

Karin Hildén Specialistläkare, doktorand


Fullständig lista på medverkande forskare, forskningssköterskor och ultraljudsbarnmorskor >>