Instruktion om a. uterinamätning

UTPI:


Uterina studieprotokoll

Transabdominellt ultraljud
Blåsa lätt fylld
Sagital bild av cervix
Lägg på colour-doppler. Stor box, men skall inte täcka fostret
Öka colour tills flimmer och skruva sedan ned till precis nedanför
Öka prf till 50
Gate 2mm
Vinkel mindre än 30 grader
Vid sagital bild av cervix, möjligen lite tiltad probe mot patientenshögra sida ses a. Uterina höger.
Peakhastighet minst 60 cm/s – vet då att det är rätt kärl
4-6 vågor på varje bild – ändra hastighet så det blir så
Tilta nu lätt åt patientens vänstra sida och få vänster a. Uterina
Autotrace.
3 mätningar på varje sida.