Biobank

Om ni vid ert center ska förvara prover i biobank finns olika alternativ. Om man inte har en existerande biobank vid institutionen eller kliniken finns möjlighet till Sjukhusintegrerad biobank – SIB. På nedan länk finns mer information. IMPACT studien har biobanksgodkännande för multicenter utgående från Uppsala biobank, d.v.s. en biobanksansökan gäller för alla medverkande kliniker. Denna ansökan kan kompletteras med fler kliniker.

Om du har frågor kring biobanksförfarande, kontakta Lina Bergman på lina.bergman@kbh.uu.se

www.biobanksverige.se